Stiftelsen HANDICAT

Segling för alla!

  Stiftelsen Handicat är en ideell stiftelse. Handicat bedriver seglingsverksamhet för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn-, hörsel- eller utvecklingsstörning). Vill vill bereda möjlighet för personer, oavsett ålder eller funktionshinder att komma ut och segla. Detta med assistans av projektets utbildade besättning. Handicat erbjuder dag-, weekend- och veckoseglingar till olika handikapporganisationer, rehabiliteringsanläggningar och privatpersoner. Handicat målsättning är att stimulera och intressera deltagarna till att gå vidare i friluftslivet, för att så småningom själva ägna sig åt segling på egen hand, nu när de upptäckt att möjligheten finns.


VARFÖR KATAMARAN?

Orsaken till att en katamaran med fler skrov fungerar bra för funktionshindrade, är förstås att de inte lutar när man seglar. Detta innebär att många funktionshindrade med balanssvårigheter, inte har fullt upp med att hålla i sig och har lättare att förflytta sig, och man kan segla och sköta sina uppgifter ombord, såsom att styra, skota, navigera osv. utan att hålla i sig. De har också stora ytor ombord för placering av rullstolar och andra hjälpmedel i sittbrunnen. En båt som anpassats för verksamheten kan fortfarande vara en "normal" segelbåt utan för många specialgjorda ”handikappredskap”.  Båten är försedd med bekväm utrustning såsom rullfock,  el-winchar och elektronisk navigationsutrustning. Utrustning, som idag har blivit standard på många båtar för att underlätta seglingen.

Catamaranen TRT 1200 Racing är 12 m lång och 7,5 m bred. Masten är 17 m och bommen är ca 4 m. Segelställ (storsegel och fock) ca 75 m2 . Utrustad med 6 kojplatser, kök, toalett, två motorer och ramp för ombordstigning. Båten är utrustad med 12v och 220volt.  Besättningen består av erfarna flerskrovseglare .  För mera information, sänd ett mail till info@handicat.se

 

 

Dessa datum är Handicat bokad: (Listan kommer att uppdateras ). Boka segling, klicka här

 

Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

Augusti 2018

September 2018

v18

v22 

v26

v31

6, 7, 8, 9, 10 Rydh Berner (Olle)

v35

v19

v23: 

3,4,5,6,7,8,9,10, (11) Medborgarskolan Norrtälje  (KB)


v27

v32

v36

v20

v24:

11,12,13

Medborgarskolan Norrtälje  (KB)

15 (kl16-20), 16, 17 (kl10-14) RBU Stockholm

v28

v33
14 TUG (15-21)
(Anders)

15, 16, 17 IFAH
(Olle)

v37

v21: 
26 Lidingö runt (KB)


v25: 22-23 Midsommar

v29

21 FLIR   (Anders)

v34

22 10.30 -15.30 (10 pers Täby kommun Greger


v38

v22
29 
Skärholmens gymn

Maria W    (Anders)

v26

 

26 TUG (15-21)(Anders)

28 WTMG Love Sahlin (Olle o Anders)

v30

5 Rydh Berner (Olle)

v35

28 och 30 10-14

29 10-12

Täby Gymnasie Särskola Carola 

29 14-20 FLIR   (Anders)


v39
 

 


MAJ 2017

JUNI 2017

JULI 2017

AUGUSTI 2017

SEPTEMBER 2017


v22 , 1, 2
Medborgarskolan, Norrtälje
(KB)

v27

v31 

1 Waxö Omsorg AB

2 Fryshuset

5 Caroline Mårtensson


v20: 19 Olivia Rehab 
Petter Fielding
(Thomas)

v 23 : 5, 6, 7, 8, 9
Medborgarskolan, Norrtälje
(Oscar)

v28 

12 Fryshuset

(Thomas)

v 32 7 Isabelle 


v21 24 Skärholmens gymn (KB)

v24:  12, 13, 14, 15, 16, Medborgarskolan
Norrtälje

18 Lindhé Frisk
(Olle)

v29: 17 Aleksander

19 Täby Kommun/ Greger 10.30-15.30

(Thomas)

v29; 21,  Olle

v33:

16 Alexandra F

 17, 18, 19 , 20
IFAH
(Olle)


v22 (28) 29, 30, 31 
Medborgarskolan

(KB)

v25:
(Olle)

v30; 23, 24,25,26,27 Olle 

v34. Lö 26 Bordtennisfb
(Olle)


v22 (28) 29, 30, 31 
Medborgarskolan

(KB)

v26: 29

Fryshuset

(Anders)v35:

Täby gymnasiesärskola

29  (KB)

30

31 


Dessa seglade 2016

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

21 
Lidingö Runt

1, 2, 3, 4, 5 Medborgarskolan

Sköndals gruppbostad

13
StBTF

1
Täby Gymnasium, Vaxholm TR

29, 30, 31 Medborgarskolan

11
Hansen

Arelia AB

14
IFAH Veteraner20
Neuroförbundet

13
Gruppbostad

15, 16, 17
IFAH
18
Kerstin

18
Olivia Rehabilitering
23
Caroline Mårtensson

21
Arelia AB

25, 26
Täby Kommun

30, 31
Täby Gymnasium
Vaxholm TR
Partners: Dessa företag stöder Handicats verksamhet:

Svenska Flerskrovsvänner