Segling för alla!

  Stiftelsen Handicat är en ideell stiftelse. Handicat bedriver seglingsverksamhet för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn-, hörsel- eller utvecklingsstörning). Vill vill bereda möjlighet för personer, oavsett ålder eller funktionshinder att komma ut och segla. Detta med assistans av projektets utbildade besättning. Handicat erbjuder dag-, weekend- och veckoseglingar till olika handikapporganisationer, rehabiliteringsanläggningar och privatpersoner. Handicat målsättning är att stimulera och intressera deltagarna till att gå vidare i friluftslivet, för att så småningom själva ägna sig åt segling på egen hand, nu när de upptäckt att möjligheten finns.


VARFÖR KATAMARAN?

Orsaken till att en katamaran med fler skrov fungerar bra för funktionshindrade, är förstås att de inte lutar när man seglar. Detta innebär att många funktionshindrade med balanssvårigheter, inte har fullt upp med att hålla i sig och har lättare att förflytta sig, och man kan segla och sköta sina uppgifter ombord, såsom att styra, skota, navigera osv. utan att hålla i sig. De har också stora ytor ombord för placering av rullstolar och andra hjälpmedel i sittbrunnen. En båt som anpassats för verksamheten kan fortfarande vara en "normal" segelbåt utan för många specialgjorda ”handikappredskap”.  Båten är försedd med bekväm utrustning såsom rullfock,  el-winchar och elektronisk navigationsutrustning. Utrustning, som idag har blivit standard på många båtar för att underlätta seglingen.

Catamaranen TRT 1200 Racing är 12 m lång och 7,5 m bred. Masten är 17 m och bommen är ca 4 m. Segelställ (storsegel och fock) ca 75 m2 . Utrustad med 6 kojplatser, kök, toalett, två motorer och ramp för ombordstigning. Båten är utrustad med 12v och 220volt.  Besättningen består av erfarna flerskrovseglare .  För mera information, sänd ett mail till info@handicat.se

 

 

Dessa datum är Handicat bokad: (Listan kommer att uppdateras ). Boka segling, klicka här

 

 

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Augusti 2019

September 2019

v19. 11 Lidingö Runt

v22 

RBU Stockholm

v27. 3 (10.00-15.30)
Täby kommun, Greger

(Olle)


v31

v35

v20.

v23. 8 Unga Reumatiker Öst, Anton

9 heldag RBU Sthlm, Elise Jeppsson 

v28


v32


10 Andermo (Anders)

v36
Olivia Assistans

V21  24, 25, 26
Marina läroverket, Stocksund (Olle)


v24 10, 11, 12, 13,15, 16 Medborgarskolan Norrtälje (KB)

v29 14-18
 Olle Hansen

v33. 16, 17, 18
 IFAH (Olle)


v37

v22

v25 17, 18, 19 Medborgarskolan

v30

v34.

21 Förenade Care 

23 RRS (Olle PR)

24 Frösunda Omsorg

v38


v26 25 Rotary Norrtälje

v31

v35.

 27 Täby Gymns

 29 Täby Gymns

v39 

 


Partners: Dessa företag stöder Handicats verksamhet:

Svenska Flerskrovsvänner